Εφόσον χρησιμοποιήσετε το ίδιο account σας στο App Store ή Google Play Store, ξανακατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό σας, κάνετε login και βλέπετε την οικογένειά σας χωρίς να ξαναπληρώσετε.