Κατά την εγκατάσταση του StaySafe, επιλέγετε ποια άτομα της οικογενείας / ομάδας σας μπορούν να βλέπουν άλλα μέλη.